Beginpagina

Natuurlijk Paardenpension

Locatieverhuur/Cursusaanbod

Natuurlijk Bekappen aan Huis

Tent op Vlieland
 

Regels en (betalings)Voorwaarden
Als bedrijf ontkomen ook wij er niet aan om een aantal regels en betalingsvoorwaarden op te stellen.
Een rode draad in het geheel schept duidelijkheid en geeft antwoord op vragen die er kunnen ontstaan.


Dan nu maar even het officiële gedeelte:
Algemene regels en betalingsvoorwaarden van Spirithorses.

Spirithorses bezit alle rechten en het copyright van www.spirithorses.be, www.spirithorses.nl, www.spirithorseswebwinkel.nl en www.spirithorseswebwinkel.be. Dit houdt in dat het verboden is om delen van onze website, fotomateriaal en produktinformatie te gebruiken voor elke andere vorm van publicatie tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan.


Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten/reserveringen en bestellingen overeenkomsten met Spirithorses, tenzij schriftelijk/elektronisch anders overeengekomen.

1. Bij inschrijving/bestelling verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2. Onder 'je' in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan: iedereen die bij Spirithorses een les, buitenrit, cursus/workshop reserveert of webwinkelbestelling plaatst.

3. Een reservering voor een cursus/workshop is pas definitief nadat het volledig verschuldigde bedrag aan ons is voldaan.

4. De cursist kan een reeds betaalde cursus annuleren of eenmalig uitstellen naar een latere datum. Deze mogelijkheid is één jaar geldig, vanaf de datum van betaling van het bedrag. Na dat jaar of bij een tweede annulering/uitstel vervalt het reeds betaalde bedrag.
Het eenmalig uitstellen naar een latere datum kan tot uiterlijk 2 weken voor de cursus. Bij annulering tot 2 weken voor de datum zal 50% van het cursusgeld ingehouden worden en 50% teruggestort worden op je rekening. Bij annulering 1 week of korter voor aanvang van de cursus zal geen terugbetaling van je reeds betaalde geld meer plaatsvinden.
Indien de omstandigheden dusdanig zijn dat de cursus geen doorgang kan vinden wordt er in overleg een nieuwe datum gepland of krijg je je volledige geldbedrag teruggestort op je rekening.

5. Wij behouden ons het recht voor om cursussen/workshops, lessen/buitenritten en overige activiteiten te annuleren of uit te stellen bij slecht weer, te weinig belangstelling, of bijzondere omstandigheden. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en je reeds betaalde bedrag wordt volledig teruggestort of je les wordt dan uiteraard niet in rekening gebracht.

6. Covid-19 maatregelen: houd er bij het boeken van je workshop of cursus rekening mee dat de Overheid (Be en NL) op elk moment de covid-19 maatregelen kan aanscherpen waardoor de situatie weer kan veranderen. Indien een cursus/workshop of les om deze reden niet mag doorgaan word je hiervan op de hoogte gesteld en wordt er in overleg een nieuwe datum gepland of krijg je je volledige geldbedrag teruggestort op je rekening. Echter: annuleer jij zelf terwijl deze cursus/workshop wel doorgang kan vinden dan zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals bovenstaand in punt 4 verwoord.

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of extra kosten als gevolg van annulering, uitstellen of wijzigingen van een cursus, workshop of andere activiteit.

8. Aanvullende informatie:
-Geef ons bij je eerste reservering svp een GSM nummer waarop je te bereiken bent.
-Speciale kleding is niet vereist, houd er wel rekening mee dat we lessen in de buitenlucht en dat het hier in de winter behoorlijk koud is (warme regenkleding) en in de zomer warm (bescherming tegen zonnebrand).
-Draag in de nabijheid van de paarden stevige schoenen met voldoende profiel, géén sandalen of (gym)schoenen met dunne zolen.
-Wij verzoeken jullie onze paarden niet te voeren.
-Helaas…. honden zijn niet toegestaan op ons terrein en tijdens onze buitenritten.

9. Tijdens alle door ons georganiseerde cursussen, workshops en activiteiten, zowel direct als indirect, ben je zelf aansprakelijk voor eventuele door jou toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen zowel van ons als van derden, alsook aan personen en dieren; ook indien er geen sprake is van opzet.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van goederen, eigendommen en geld of schade aan personen en dieren, door welke oorzaak ook, tijdens onze cursussen/workshops, lessen/buitenritten en overige activiteiten. Wij adviseren je dan ook om een eigen aansprakelijkheidsverzekering of een doorlopende reisverzekering af te sluiten.

10. De op de website en op de folders genoemde prijzen en data zijn inclusief 21 % BTW en onder voorbehoud van gemaakte fouten.

11. Aan de website en folders kunnen geen rechten worden ontleend.

12. Leveringen van bestelde artikelen in onze webwinkel vinden plaats nadat het te betalen bedrag inclusief verzend- en administratiekosten op onze bankrekening is bijgeschreven.

13. Indien een gekocht artikel niet past, beschadigd is of niet aan je wensen voldoet kun je het binnen 8 werkdagen na aflevering aan ons retourneren of omruilen voor een ander artikel. Bij het opnieuw opsturen van de geruilde goederen rekenen wij wederom de administratie- en verzendkosten. Indien je liever het geld terugkrijg wordt dit op je rekening teruggestort min de verzend- en administratiekosten. Goederen die speciaal besteld zijn omdat deze op kleur of op maat gemaakt zijn kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
Wij verzoeken je om hier met je bestelling rekening mee te houden Tijdens jouw gebruik beschadigde of vervuilde artikelen worden tevens niet teruggenomen.

14. Indien een bestelling niet kan worden geleverd laten wij je dit binnen 8 werkdagen na ontvangst van de bestelling weten. Jouw eventueel reeds betaalde bedrag zal dan volledig worden teruggeboekt op je rekening.

15. Op al onze leveringen/activiteiten is het Belgisch recht van toepassing.

Onze paarden & Wij

Bitloos, Ijzerloos, Zweeploos

Western Natural Horsemanship

Tarievenlijst

Regels & Voorwaarden

Contact