Beginpagina

Locatieverhuur/Cursusaanbod

Natuurlijk Bekappen aan Huis

Natuurlijk Paardenpension

Tent op Vlieland
 

Western Natural Horsemanship


Natuurlijk paardrijden....
.... Of beter bekend als 'Natural Horsemanship' is een paardgerichte manier van -rijden en omgaan met paarden waarbij gebruik gemaakt wordt van communicatie, wederzijds respect, gelijkwaardigheid, kuddegedrag psychologie en kennis, in plaats van met mechanische middelen, angst en intimidatie. Ook de voeding, huisvesting en hoefverzorging vinden hun basis hierin. Een zo natuurlijk mogelijke verzorging heeft gezondere paarden tot gevolg, in zowel lichamelijk als in geestelijk opzicht. Natural Horsemanship is een basis, een verzamelnaam, van waaruit jij en je paard zich verder kunnen gaan ontwikkelen. Het verfijnt de band tussen jou en je paard, of je nu dressuur rijdt, western, wedstrijden of recreatief rijdt.

Het maakt niet uit of een paard in oorsprong western, engels - of NH getraind is. De basishulpen die gegeven worden zijn zo simpel, zo basic, dat ze voor elk paard meteen te begrijpen zijn. Wij rijden al onze paarden bitloos, met western equipment, en we maken daarbij gebruik van verschillende typen paarden zodat je ook kennis kunt maken met de rassen onderling. De hulpen die je de paarden leert te geven zijn zo licht dat een paard al op de minste gewichtsverplaatsing leert te reageren.


zonder hoofdstel rijden is ook een onderdeel van onze lessen (hoeft niet - mag wel !)


De methode
Door te "kijken naar" en "communiceren met" het wezen PAARD is een geheel eigen (western) methode ontstaan, zonder dwang en in harmonie tussen mens en paard. Geschoold door een oude Amerikaanse Buckaroo (cowboy) met respect voor de traditionele Native American cultuur.
Door de jaren heen is de Centered Ridingmethode en haar filosofie een steeds belangrijkere plaats aan het innemen binnen onze lessen. Verder hebben wij dit aangevuld met wijsheden van heel oude en momenteel bekende leermeesters. Wij voelen een nauwe verbondenheid met de Natural Horsemanshipmethode.


"De kracht van je basis"
paardrijden vanuit je gevoel
Paardrijden bij ons is leren 'loslaten', in overgave leven in het nu en handelen vanuit je gevoel.
Je leert een verbinding aan te gaan met je paard, maar ook met jezelf, om samen een eenheid te vormen.
Vanuit dit oogpunt gezien is het paard je spiegel, want het reageert direct op jouw 'zijn'.
Hierbij maken wij gebruik van een aantal technieken en oefeningen die je zult leren tijdens de les.


rijden met een halsring


Minder is meer
Op traditionele maneges leer je om technisch te rijden, 'vanuit je hoofd'.
Het paard loopt hierbij sterk aan de teugel en wordt kort gehouden, waarbij er allerhande hulpmiddelen worden gebruikt als aansporen, zweep, bijzetteugels, bit, sporen en dergelijke.
Wanneer je echter leert 'één' te worden met je paard zul je ervaren dat dit allemaal geheel overbodig is.
De samenwerking tussen paard en ruiter zit em in subtiliteiten.
De foto's zonder hoofdstel op deze pagina geven je hiervan een impressie.


paardrijden vanuit je gevoel is dúrven loslaten....


Kracht of Macht
"Kracht" kun je verbinden aan je gevoel.
Kracht heeft te maken met gelijkwaardigheid, persoonlijke groei, met 'in je kracht gaan staan'.
"Macht" is een uiting van dominantie, ongelijkheid, beter willen zijn, willen bepalen.

Nu gaan we dit vertalen naar paardrijden:
Vanuit je kracht rijden is gecentreerd rijden, een verbinding aangaan met je paard, vanuit samenwerking een eenheid vormen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zo min mogelijk hulpmiddelen (minder is meer).

Vanuit je macht rijden is 'op het paard zitten', het paard vanuit jouw dominantie bewegingen laten maken die JIJ wilt, het is een technisch rijden vanuit je hoofd, veelal met gebruik van druk en hulpmiddelen.

Bij kracht gaat het om het innerlijke (bewustwording), bij macht gaat het om het uiterlijke (prestige).
Zeg maar hoe jij wilt rijden.... Wij kiezen voor Kracht....


De vier R 's
bij gedragsproblemen van het paard

Rust, Ruimte, Resocialisatie, Regelmaat.
Rust : Verlang niks van het paard, laat hem geestelijk en lichamelijk tot rust komen.
Ruimte : Stalarrest opheffen (ook 's nachts, ook in de winter) , geef het paard dag en nacht buiten de ruimte , 24/7 hooi maar wel de beschikking over een schuilstal.
Resocialisatie : De helende werking van een groep soortgenoten om het paard heen. Al wat hij hoeft is zich sociaal te gedragen en de paarden onderling kunnen dat veel beter regelen dan wij mensen.
Regelmaat : Tijdens de dagelijkse verzorging handelen wij telkens volgens hetzelfde vaste patroon.
Het paard weet waar het aan toe is en dat geeft veiligheid en duidelijkheid.

Hoe herken je een gedragsprobleem bij het paard:
Agressief, niet sociaal, koppig, angst, geen contact willen aangaan, vluchtgedrag, bokken, weigeren, steigeren.
Door middel van zijn houding en optreden probeert het paard je iets duidelijk te maken.
Blijkbaar is daar van zijn kant uit grof geschut voor nodig.
Een paard is van nature niet gemeen, tenzij het gaat om een ziek paard of een paard dat niet begrepen wordt en daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn: Stal-arrest, disrespect van de mens naar het paard, eenzaamheid, pijn, onbegrip van de rijder/verzorger, frustratie, verdriet, geestelijke of lichamelijke trauma's.
In de meeste gevallen ligt er een diep trauma ten grondslag aan het ongewenste gedrag van het paard.
Het paard mocht nooit 'paard' zijn, maar leefde zijn leven ten dienste van de gemakken van de mens.

Hard aanpakken maakt het probleem alleen maar erger, omkopen doet ook al niets goeds.
Je omdraaien en weglopen is ook niet de oplossing.


Wij geloven niet in een kortdurend tijdsgebonden trainingsprogramma voor paarden met een gedragsprobleem. Ervan uitgaande dat er geen lichamelijke oorzaak ten grondslag ligt kun je paarden met een gedragsprobleem niet in een bepaald stramien stoppen waarbinnen je binnen een bepaalde tijd een vooraf gesteld doel wilt bereiken.

De vier R 's dus.
Stap voor stap, in een veilige omgeving, waarbij aan alle noodzakelijke levensbehoeften van het paard wordt voldaan en het paard weer Paard kan zijn. Afhankelijk van wat het paard laat zien wat hij aankan wordt dit programma heel zorgvuldig en geleidelijk uitgebouwd totdat het paard zichzelf teruggevonden heeft.
Tijd, Geduld en Communicatie zijn hierbij je metgezel.Onze paarden & Wij

Bitloos, Ijzerloos, Zweeploos

Western Natural Horsemanship

Tarievenlijst

Regels & Voorwaarden

Contact